Felhasználási feltételek

A vásárló kötelezettségei:

Amennyiben a Vevő a termékre érvényes ajánlatot tesz, akkor a Ptk. 211. § szerint köteles azt az eladótól, a visszaigazolásban megszabott áron átvenni és pénzügyileg teljesíteni.

A vásárlástól való elállás joga:

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet a távollevők között kötött szerződésekről, 4.§ és 5 § szerint. Amennyiben a vásárolt termék, csomagolása, tartozékai sérülésmentesen hiánytalanul visszaszállításra kerülnek.
Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén térítem vissza a vételárat, és csakis a vételárat. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Jótállás, Szavatosság:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza, a kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. Egyéb esetekben a gyártó által kibocsátott garanciajegyen feltüntetett lista szerinti szakszervizekben lehet leadni a készüléket javításra. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek. A termék értékesítője nem vonható felelősségre semmilyen külső vagy közvetlen hibáért, kárért. (pl: üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, vonal, vagy rendszerhibából adódó kár)